Ogólne zasady dotyczące przekładu pisemnego

Indywidualnej wycenie podlegają tłumaczenia:

dokumentów sprzed 1918 roku sporządzonych w języku rosyjskim pismem ręcznym lub maszynowym (akty notarialne, metryki, itd.);
teksty o wyższym stopniu trudności (zawierające specjalistyczne słownictwo lub sporządzone pismem ręcznym);
z terminem wykonania w dniu zlecenia, ekspresowe.

Ogólne zasady dotyczące przekładu ustnego

Cena za dzień pracy (8 godzin) tłumaczenia konferencyjnego, konsekutywnego lub symultanicznego ustalana jest indywidualnie.
Zamawiający pokrywa koszty przejazdu tłumacza oraz ew. koszty noclegu i wyżywienia.